2021 - Nickl & Partner Architekten AG: 1. Preis Neubau DLR Berlin-Adlershof für Nickl & Partner


Nickl_Partner_DLR_Berlin_Adlershof_VgV_210623_003