2014 - Seidel Architekten: Shopping Center Pirna


Seidel_Architekten_EKZ_Pirna_cam01_140506