2015 - hks Architekten: UFZ Leipzig


HKS_Architekten_UFZ_Leipzig_2_151022_01